برچسب: شیوه های نوین

12 آبان 1400
اخبار

تقدیر از کارکنان نمونه و برگزیدگان جشنواره شهید رجایی آبفای استان اصفهان در سال 1399

در مراسمی از کارمندان نمونه و برگزیدگان جشنواره شهید رجایی آبفای استان اصفهان در سال 1399 تقدیر شد.