برچسب: شیمی

22 اسفند 1400
اخبار

ایران رتبه ۱۳ جهانی در رشته شیمی را دارد

زلفی‌گل گفت: با وجود این که ایران رتبه ۱۳ جهانی را در شیمی دارد، اما همچنان از دارو‌های شیمیایی کشور‌های همسایه استفاده می‌کنیم.