برچسب: شیمی مواد غذایی

8 دی 1400
اخبار

در نشست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه؛

روش‌های بهینه‌سازی کیفیت محصولات صنایع غذایی بررسی شد

سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه، با همکاری واحد خدمات به اعضا، امور تشکل‌ها و دفاتر منطقه ای رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور را با موضوع «بهینه سازی کیفیت محصولات صنایع غذایی »برگزار نمود.