برچسب: شیخ دیاباته

30 شهریور 1400
ورزش

چراغ سبز شیخ دیاباته برای پرسپولیسی شدن

دیاباته درباره بازگشت به ایران نیز گفت: کسی نمی‌تواند سرنوشت خود را ببیند اما اگر پیشنهاد از باشگاهی بیاید که رفتار خوبی داشته باشد چرا که نه؟ وقتی پیشنهاد باشد چرا به آن فکر نکنم؟ اگر حتی پرسپولیس پیشنهاد بدهد نمی‌توانم نه بگویم چون بازیکن فوتبالم و هوادار نیستم. هر جایی که توپ و زمین فوتبال باشد من می‌توانم بازی کنم.