برچسب: شی‌جین‌پینگ

4 تیر 1401
اخبار

رئیس جمهور گفت:

توسعه‌ منهای عدالت معاصر موجب گسترش بحران‌های جهانی شده است

ایران، به عنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور فعال در ابتکارات بین‌المللی، آمادگی دارد همه ظرفیت‌های خود را برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک گذاشته و به شریکی قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند.