برچسب: شکوفایی اقتصادی خطه آذربایجان

11 آبان 1400
اخبار

ارس فرصتی طلایی برای منطقه آذربایجان

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: پتانسیل های صنعتی، کشاورزی و اشتغالزایی منطقه آزاد ارس فرصتی طلایی برای شکوفایی اقتصادی خطه آذربایجان است.