برچسب: شکستن انحصار آمریکا

1 شهریور 1401
اخبار

معاون وزیر نفت خبر داد:

شکستن انحصار آمریکا در ساخت تجهیزات سرچاهی صنعت نفت

معاون وزیر نفت با اشاره به شکستن انحصار آمریکا در ساخت تجهیزات سرچاهی صنعت نفت، گفت: با استفاده از این تجهیز برای نخستین بار تولید از لایه خامی میادین نفتی ایران آغاز خواهد شد.