برچسب: شورای فرهنگ عمومی کشور

29 شهریور 1401
اخبار

امضای تفاهم‌نامه بازارپردازی فرهنگی بین شورای فرهنگ عمومی و وزارت صمت

جهت تحقق بازارپردازی فرهنگی تفاهم نامه ای بین شورای فرهنگ عمومی کشور و وزارت صمت به مدت ۳ سال به امضا رسید.