برچسب: شورای عالی فضای مجازی

25 خرداد 1401
اخبار

طرحی برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی ارائه می‌شود

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد طرحی درباره وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه و برای بررسی و تصویب نهایی به نشست شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.