برچسب: شوالیه معماری ایران

9 اسفند 1400
اخبار

به بهانه بازنشستگی عبدا... جبل‌عاملی:

شوالیه معماری ایران را بهتر بشناسیم

عبدا... جبل‌عاملی تنها دارنده عنوان «شوالیه معماری در ایران» و یکی از مفاخر رشته مرمت بناهای تاریخی ایران به درجه بازنشستگی نائل شد.