برچسب: شهید حسین شکرائیان

6 آبان 1400
اخبار

احراز هویت یکی از شهدای آرمیده در دانشگاه صنعتی اصفهان

شهید حسین شکرائیان" که به‌عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۸۶ در "دانشگاه صنعتی اصفهان" دفن شده بود، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.