برچسب: شهر های قرمز و نارنجی

25 مرداد 1400
اخبار

آغاز تعطیلات کرونایی در کشور؛

صدور هر گونه مجوز تردد برای خودروهای شخصی ممنوع شد

در دومین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیلی چند روزه در سراسر کشور به تصویب رسید.