برچسب: شهر توکیو

20 شهریور 1401
اخبار

توکیو میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان شد

شهر توکیو در چهل و نهمین کنگره فدراسیون جهانی ناشنوایان (ICSD) به عنوان میزبان بازی‌های ۲۰۲۵ ورزش ناشنوایان معرفی شد.