برچسب: شهر تمام الکترونیک

اجتماعی
10 اسفند 1400 - 9:44 ق.ظ

با هدف افزایش بهره وری؛

دفتر ICT منطقه ویژه خلیج فارس افتتاح شد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از افتتاح دفتر ICT این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد و گفت: در افقی پنج‌ساله و در کنار توسعه فازهای دوم و سوم به دنبال آن هستیم تا منطقه ویژه‌ی اقتصادی خلیج فارس را به «شهر تمام الکترونیک» تبدیل کنیم تا پایلوت و الگویی برای سایر مناطق ویژه و آزاد کشور باشد.