برچسب: شهر اقیانوسی

12 خرداد 1401
اخبار

چابهار تنها شهر اقیانوسی ایران

چابهار یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان و همچنین تنها شهر و البته تنها بندر ایران است که به طور مستقیم با یک اقیانوس یعنی اقیانوس هند در ارتباط است.