برچسب: شهریار حیدری

16 فروردین 1401
اخبار

پیشنهاد یک نماینده مجلس:

وزارتخانه فرهنگ را در سازمان تبلیغات اسلامی ادغام کنید!

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دولت سیزدهم خواست که در قالب یک لایحه وزارتخانه فرهنگ را در سازمان تبلیغات اسلامی ادغام کند.