برچسب: شهرک های صنعتی

3 اسفند 1400
اخبار

بازدید معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از شهرک های صنعتی

عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر بازدید کرد.