برچسب: شهرک صنعتی

25 دی 1400
اخبار

ایجاد و گسترش روابط تجاری بنادر کره و منطقه آزاد انزلی

فانگ کیو نام کاردار سفارت کره جنوبی در ایران از منطقه آزاد انزلی و زیرساخت های بندری،تجاری و ترانزیتی این منطقه بازدید به عمل آورد.