برچسب: شهروندان

17 فروردین 1401
اخبار

اجرای پویش همگانی «مدیرشو» در ساختمان های بلند مرتبه شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آغاز اجرای پویش مدیر شو در ساختمان های بلند مرتبه شهر اصفهان خبر داد.