برچسب: شهروندان اصفهانی

23 مرداد 1400
اجتماعی

افزایش آبرسانی سیار در اصفهان با گرمای دوباره هوا

شهروندان اصفهانی در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد افزایش تردد تانکرهای آبرسانی سیار در سطح این کلان شهر برای آبرسانی بودند.