برچسب: شهروندان اروپایی

20 خرداد 1401
اخبار

روزهای خوب شهروندان اروپایی به سر رسیده/معاون اندیشکده اروپایی بروگل: اوضاع بدتر هم خواهد شد

معاون اندیشکده اروپایی بروگل هشدار داد که بحران هزینه زندگی در سراسر اتحادیه اروپا با افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و برق، بدتر از این هم خواهد شد.