برچسب: شهرستان گنبدکاووس

5 شهریور 1401
اخبار

۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل جاده نفت گنبدکاوس اختصاص داده شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مصوبه سفرنظارتی تعدادی از نمایندگان به شهرستان گنبدکاووس، باید وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل طرح احداث جاده نفت با اخذ دستور از معاون اول رئیس جمهور، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اختصاص دهد.