برچسب: شهرستان نایین

14 اسفند 1400
اخبار

ارتقا پهنای باند دیتای شهرستان نایین

در راستای توسعه خدمات ارتباطی و با تلاش پرسنل شرکت مخابرات، پهنای باند دیتای شهرستان ناییــن توسعه یافت.