برچسب: شهرستان فلاورجان

18 اسفند 1400
اخبار

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان با مسئولین شهرستان فلاورجان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان طی نشستی، با فرماندار و شهردار فلاورجان، شهردار و مسئول حراست شهرداری قهدریجان و جمعی از مسئولین این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.