برچسب: شهرستان سمنان

12 بهمن 1400
اخبار

در اولین روز از دهه فجر؛

دو واحد صنعتی در شهرستان سمنان افتتاح شد

دو واحد تولیدی، صنعتی در شهرستان سمنان با حضور سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان و جمعی از مدیران استانی به بهره برداری رسید.