برچسب: شهرستان اردستان

14 اسفند 1400
اخبار

با هدف تامین کمبود آب شرب؛

3 مخزن جدید آب در 3 روستای شهرستان اردستان نصب و تجهیز شد

مدیر امور آبفای اردستان از نصب و تجهیز 3 باب مخزن جدید آب به منظور آبرسانی پایدار به روستاهای سفیده، مزدآباد و میشاب با ظرفیت 500 متر مکعب خبر داد.