برچسب: شهرسازی

3 بهمن 1400
اخبار

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

تحویل ۴۰ هزار واحد مسکن مهر تا ابتدای سال ۱۴۰۱

جعفری گفت: ۴۰هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جديد باقی مانده که با تاکید وزیر راه وشهرسازی تا ابتدای سال آینده به اتمام می رسد.