برچسب: شهرداری سیرجان

17 اسفند 1400
اخبار

با اجرای جشنواره دیوارنگاری سیرجان؛

گل‌گهر در زیباسازی شهر با شهرداری مشارکت کرد

جشنواره دیوارنگاری سیرجان با هدف زیباسازی فضای شهری توسط شرکت گل‌گهر و شهرداری سیرجان برگزار شده که طی این جشنواره پس از داوری آثار رسیده، طرح‌های منتخب روی دیوارهای در حال اجراست.