برچسب: شهدای ترور

22 خرداد 1401
اخبار

رئیسی: اقدام به ترور، نشانه زبونی و استیصال دشمنان نظام جمهوری اسلامی است

رئیس جمهور با بیان اینکه شهیدان و از جمله شهید صیاد خدایی از امتحان خود در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی سربلند بیرون آمدند، اقدام ناجوانمردانه دشمنان در ترور این شهید را نشانه زبونی و استیصال بدخواهان نظام جمهوری اسلامی دانست.