برچسب: شهاب الدین عزیزی خادم

22 دی 1400
اخبار

رییس فدراسیون فوتبال در دیدار با مهندس اکبری مقدم:

منطقه آزاد انزلی از فرصت و ظرفیت های خوبی برای همکاری برخوردار است

شهاب الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال با علی اوسط اکبری مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار کرده و در خصوص سازوکارها و راهکارهای توسعه همکارهای دو جانبه و چند جانبه به تبادل نظر پرداختند.