برچسب: شمعخانی

16 خرداد 1401
اخبار

شمخانی: انقلاب خمینی (ره) تازه ابتدای راه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در صفحه توئیتر خود با اشاره به نزدیکی فروپاشی رژیم جعلی اسرائیل نوشت: انقلاب خمینی(ره) تازه ابتدای راه است.