برچسب: شمش

14 اسفند 1400
اخبار

رشد ۷۴ درصدی ارزش درآمدهای هفتگی سبد ایرالکو

ایرالکو در این هفته با ۳ کالای شمش و بیلت به رینگ معاملات بازار نقره ای آمد و بیش از ۳,۵ هزارتن از انواع کالا ها در سبدکالایی را فروخت تا این شرکت به نسبت هفته گذشته، رشد خوبی را تجربه کرد.