برچسب: شمشیر بازی

ورزش
7 مرداد 1400 - 1:10 ب.ظ

از مافیای داوری تا قرارداد 27 میلیونی با علی پاکدامن

ستاره شمشیربازی ایران در توکیو: همه چیزم را باختم!

علی پاکدامن با وجود درخششی که در پیست شمشیربازی توکیو داشت، فردا دست خالی به تهران بازمی گردد.