برچسب: شمشیر بازی

7 مرداد 1400
ورزش

از مافیای داوری تا قرارداد 27 میلیونی با علی پاکدامن

ستاره شمشیربازی ایران در توکیو: همه چیزم را باختم!

علی پاکدامن با وجود درخششی که در پیست شمشیربازی توکیو داشت، فردا دست خالی به تهران بازمی گردد.