برچسب: شمال

21 بهمن 1400
اجتماعی

قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور:

ساحل‌خواری در جنوب بیشتر از شمال کشور است

قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مساحت سواحل تصرف شده در جنوب بیشتر از شمال کشور است.