برچسب: شمال کشور

18 خرداد 1401
اخبار

ساخت ویلاها، قلب  شمال را نشانه گرفته

این روزها گویا عواملی قلب زیبایی‌های شمال را نشانه گرفته و کمر همت به نابودی آن بسته‌اند، یک روز در حریم دریا با ساخت ویلاها و روز دیگر در جنگل‌ها با ساختن بناهای لاکچری.