برچسب: شفاف سازی گردش سوخت

27 شهریور 1401
اخبار

شفاف سازی گردش سوخت در کشور باعث کنترل قاچاق می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون وزارت نفت برای حل مشکل ناترازی بنزین به بررسی سیاست‌های غیرقیمتی و استفاده از آنها روی آورده‌ و راه‌های غیرقیمتی فراوانی برای حل مشکل ناترازی بنزین وجود دارد که مهم‌ترین آن شفاف سازی گردش سوخت در کشور است.