برچسب: شفاف سازی نظام توزیع

25 دی 1400
اخبار

اجرای جشنواره اینترنتی خرید شفاف در استان سمنان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از اجرای جشنواره اینترنتی خرید شفاف در این استان خبر داد.