برچسب: شفاف سازی اطلاعات

16 مهر 1400
اخبار

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اذعان کرد:

انشعابات غیرمجاز؛ مهمترین مانع توزیع عادلانه خدمات آبفا

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: مهمترین مانع توزیع عادلانه خدمات آبفا، وجود انشعابات غیر مجاز است.