برچسب: شفافیت و تعادل

5 بهمن 1400
اخبار

برای بهبود زیرساخت‌های پالایشگاهی کشور؛

اتاق بازرگانی اصفهان به دولت و مجلس پیشنهاداتی ارائه می کند

براساس آنچه که در نشست کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی با همکاری واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی پیرامون بخش انرژی بودجه 1401 مطرح شد، بندهای تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 با موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.