برچسب: شفافیت و انضباط مالی

6 شهریور 1401
اخبار

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد:

آیین‌نامه اجرایی شفافیت مالی دولت تصویب شد

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد از تصویب آیین نامه اجرایی یک بند از قانون بودجه درباره شفافیت و انضباط مالی و پاسخگویی عمومی خبر داد که از دستاوردهای اجرایی شدن آن تحقق کامل حساب واحد خزانه است.