برچسب: ششمین گردهمایی

22 شهریور 1400
اخبار

برگزاری ششمین گردهمایی روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور

ششمین گردهمایی روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در قالب فراکسیون اتحاد برای توسعه پایداربه میزبانی اتاق کرمان برگزارشد.