برچسب: شسکام

20 بهمن 1400
اخبار

مخابرات اصفهان بر سر میز مذاکره نشست؛پرونده عصر اصفهان(۴)

سر انجام صدای پرسنل مخابرات(تحت پوشش شسکام)شنیده شد؟

در حالی که ماه ها از حدف اثر انگشت کارکنان شاکی مخابرات تحت پوشش شسکام می‌گذرد، سر انجام در روز ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ با حضور، رئیس اداره کار ، رئیس تامین اجتماعی در محل فرمانداری جلسه ای فی مابین شرکت شسکام و نماینده مخابرات و نمایندگان پرسنل شاکی برگزار شد.

19 بهمن 1400
اخبار

در حاشیه ویدیو کنفرانس وزیر ارتباطات صورت گرفت

تجمع شسکامی ها در سایه سفر مقامات عالی رتبه وزارت ارتباطات و فناوری به اصفهان+ پرونده عصر اصفهان شماره ۳)+عکس

روز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ برای چندمین بار کارکنان اخراج شده شسکام مقابل مرکز تلفن شهید خرازی تجمع کردند. این تجمع در حاشیه افتتاح طرح های توسعه ای مخابرات با حضور ویدیو کنفرانس وزیر ارتباطات و مقامات لشگری و کشوری صورت گرفت.