برچسب: شریک زندگی

اجتماعی
19 آذر 1400 - 9:52 ق.ظ

در گفت وگو با کارشناس ارشد روانشناسی و پژوهشگر حوزه خانواده مطرح شد:

جامعه سالم در گرو ازدواج های سالم

ازدواج پدیده‌ای مهم در زندگی است که سلامت فرد در جنبه‌های مختلف جسمانی، روان‌شناختی و همچنین سلامت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ازآنجاکه ازدواج، شروع یک خانواده است و نیز با توجه به این‌که خانواده، سنگ بنا و شالوده یک جامعه است بنابراین داشتن جامعه ای سالم در گرو وجود خانواده هایی سالم است.