برچسب: شریفی یزدی

اجتماعی
7 اسفند 1400 - 8:55 ق.ظ

اعتیاد اینترنتی، تله پنهان فضای مجازی است

یک جامعه شناس گفت: وابستگی به فضای مجازی می‌تواند نوعی اعتیاد باشد، اعتیادی که همانند اعتیاد به مواد مخدر پیامد‌های مخربی دارد.