برچسب: شریفه شاهی

18 اسفند 1400
اخبار

با ارزیابی‌های صورت گرفته عنوان شد:

کسب رتبه نخست مرکز تحقیقات لیزر بیوفوتونیک دانشگاه آزاد اصفهان

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، مرکز تحقیقات لیزر بیوفوتونیک در فناوری‌های زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) رتبه نخست مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را از آن خود کرد.