برچسب: شرکت پارس طبیعت سلولز

30 دی 1400
اخبار

با هدف حمایت از شرکت های سبز؛

بانک ملی ایران 470 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

بانک ملی ایران با هدف حمایت از شرکت های تولیدی و سبز بالغ بر 470 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت پارس طبیعت سلولز پرداخت کرده است.