برچسب: شرکت هواپیمایی آسمان

3 شهریور 1401
اخبار

احضار مدیر عامل یک شرکت هواپیمایی

دادستان تهران گفت: با توجه به تاخیر پروازهای روز گذشته از تهران به مقصد چند شهر، مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان جهت اخذ توضیح به دادستانی تهران احضار شد.