برچسب: شرکت های فناور و خلاق

9 بهمن 1400
اخبار

برگزاری رویدادهای فناورانه گام دوم در دانشگاه آزاد استان اصفهان

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از برنامه ریزی برگزاری 34 رویداد فناورانه در استان اصفهان در پی ابلاغ دستورالعمل رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.