برچسب: شرکت های سهام عدالت

8 اسفند 1400
اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۷۵ درصد مطالبات شرکت‌های سهام عدالت پرداخت شد

عبدالملکی گفت: ٢۵ درصد مطالبات شرکت‌های سهام عدالت هنوز پرداخت نشده و از وزارت اقتصاد درخواست داریم تا این مطالبات را بررسی کند.