برچسب: شرکت نمایشگاه های بین‌المللی همدان

4 خرداد 1401
اخبار

همدان- منیژه فرهانپور

سایت جدید نمایشگاه بین‌المللی همدان بزودی راه اندازی می شود

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین‌المللی همدان  از راه اندازی سایت جدید نمایشگاه خبر داد و گفت: برای تکمیل این سایت ۲۱ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر برای فاز نخست باید هزینه شود.